Miejscowości

Wiadomości

Szlaki spacerowe w Górach Słonnych: Szlak Ikon Doliny Sanu

Napisał 
cerkiew w Uluczu cerkiew w Uluczu Piotr Kutiak

Szlak Ikon Doliny Sanu w postaci szlaku spacerowego, oznaczony jest znakami biało – niebieskimi.Trasa wiedzie w kierunku północno-zachodnim grzbietem Gór Słonnych, gdzie znajduje się kilka polan widokowych ukazujące m.in malowniczą dolinę wsi Liszna oraz dolinę Sanu wraz z widokiem na Sanok. Występuja tu liczne osobliwości przyrodnicze: wiekowe drzewa, ostańce skalne, zwierzęta i rośliny chronione. Szlak pokonuje w dużej części obszary Natura 2000 Góry Słonne PLB180003 i Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 oraz Rzeka San PLH180007. Poza wymienionymi trasa pokonuje również tereny Parku Krajobrazowego Gór Słonnych oraz Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. Wędrówka "Doliną Ikon" pozwala przese wszystkim podziwiać perły architektury drewnianej Podkarpacia oraz inne obiekty historyczne i kulturowe (grodziska,cerkwie, krzyże i kapliczki), którre stanowią niewątpliwą atrakcję tej trasy.

1-DSC00687

Przebieg szlaku: Sanok Muzeum Historyczne - cerkiew katedralan w Sanoku - Muzeum Budownictwa Lidowego w Sanoku - Międzybródź - góra Krzyż - Orle Skały - Orli Kamień - Przełecz nad Liszną - Góra Moczarki - Tyrawa Solna - Mrzygłód - Łodzina - Witryłów - Ulucz - Ostry Dział - Kreców - Siemuszowa - Hołuczków - Słonna - Wujskie - Granicka - Sanok Olchowce.

1-DSC00988

Opis szlaku:
Szlak rozpoczyna swój bieg z Muzeum Historycznego przy ul. Zamkowej w Sanoku, gdzie zgromadzono ponad 700 ikon pochodzących w dużej części ze zniszczonych bieszczadzkich cerkwi. Następnie wiedzie do katedralnej cerkwi prawosławnej p.w. Św. Trójcy. Mieści się tu siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej. Ten murowany budynek sakralny zbudowano w 1784 r i służyła grekokatolikom. Szlak prowadzi dalej przez ulicę Mickiewicza, Białogórską i most na Sanie do Muzeum Budownictwa Ludowego zwanego Skansenem. Zgromadzono tu ponad 100 obiektów drewnianych reprezentujących grupy etnograficzne Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian. Szlak Ikon wiedzie dalej dolina Sanu do Miedzybrodzia, gdzie zobaczymy murowaną dawną cerkiew parafialną greckokatolicką p.w. Trójcy Św., obecnie mieści się tu kościół filialny rzymskokatolicki. Wzniesiona została 1899-1900 z fundacji Aleksandra Wajcowicza.

1-DSC01007

Szlak odbija tu na stoki Gór Słonnych wspinając się na grzbiet Góry Krzyż 475 m n.p.m. Zobaczymy tu drewniany krzyż z datą 1830 r.

DSC07618

Dalej biegnie granią, by połączyć się z szlakiem czerwonym Sanok – Przemyśl i Szlakiem Dzielnego Wojaka Szwejka.

DSC06098

Na grani szlak przechodzi przez formy skalne: Orle Skały z panoramą na miasto Sanok oraz Orli Kamień – grzędę i grzyb skalny.

DSC06158

Zdobywamy następnie szczyt Orli Kamień 554 m n.p.m. (węzeł ze szlakiem żółtym prowadzącym do dworca PKP w Sanoku) by zejść na Przełęcz na Liszną, i piąć się dalej na Górę Moczarki (584 m n.p.m.).

DSC02648

Rozciąga się stąd rozległa panorama na wieś Liszna, dolinę Sanu oraz Pogórze Dynowskie. Podczas inwersji w ziemie można stąd obserwować oddalone o prawie 150 km Tatry. Szlak schodzi następnie do Tyrawy Solnej gdzie zwiedzamy drewnianą cerkiew p.w. św. Jana Chrzciciela, od 1946 kościół filialny rzymskokatolicki. Przechodzimy przez most na Sanie do Mrzygłodu. Znajduje się tu czworoboczny ryneczek z pomnikiem Władysława Jagiełły. Dalej trasa wiedzie do Hłomczy, której ozdoba jest drewniana cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. Soboru Matki Boskiej. Od 1946 obiekt ten służył jako kościół filialny rzymskokatolicki obecnie użytkowany jest jako cerkiew parafialna prawosławna. Świątyni tej towarzyszą ogromne okazy pomnikowych dębów.

 18-DSC07590

 

Kolejnym obiektem na szlaku jest filialna greckokatolicka cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łodzinie. Zbudowano ją w1743r. Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolicki. Szlak następnie prowadzi do Wirtyłowa by potem na wzgórze Dębik w Uluczu, gdzie znajduje się cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z XVII w.

DSC06041

Do niedawna omawiana cerkiew była uważana była za najstarszą w Polsce. Tezę tę zweryfikowały specjalistyczne badania dendrochronologiczne. Wymieniony wyżej obiekt jest filią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Następnie ścieżka prowadzi w górę wsi, stokami Ostrego Działu podążając do Krecowa, gdzie mijamy cerkwisko. Kolejnym drewnianym budynkiem na trasie szlaku jest cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela w Siemuszowej. Świątynia ta od 1946 pełni rolę kościoła filialnego rzymskokatolickiego. Z Siemuszowej droga prowadzi do Hołuczkowa gdzie zobaczymy dawną cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, zbudowana w 1840 r. Za wsią szlak wspina się na pasmo Gór Słonnych osiągając szczyt Słonnej. Schodzi do Wujskiego by ponownie wspiąć się na Granicką. Stąd obok kamiennego muru – pomnika przyrody nieożywionej schodzi do Sanoka. W dzielnicy Olchowce zobaczymy dawną cerkiew parafialną p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to drewniana świątynia, wzniesiona w 1844 r. Obecnie użytkowana jest przez kościół rzymsko-katolicki. Do centrum Sanoka wracamy pieszo lub autobusem MKS linii 4 lub 3.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

DSC07618
Góra Krzyża
1-DSC01009
Cerkiew w Międzybrodziu
3-Cerkwie 2008-07-21 - 21
Ikonostas w cerkwi katedralnej w Sanoku
10-DSC07669
cerkiew w Uluczu
DSC06030
Góra Moczarki, w tle Pogórze Dynowskie
DSC06029
Góra Moczarki
29-DSC07642-1
dawna cerkiew w Dobrej Szlacheckiej

Kategoria: Okolice Sanoka
piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384